SHINOHARA Takeshi
 篠原 猛史 "Circulation+Undulation-no-2"  (57.7x76.4cm)x2  iron,ceramic,wood 2003 no.2314

back next