OKAZAKI Kazuo

ƒ@HITOHA@„

photograph

40x27.5cm

1978-2002

no.7004


@
@ back@next