SHINOHARA Takeshi

ƒ Percolation+The principles of Equivalence./water mark @ Vol.- A1„

sculpture
@23.3x15.5x4.7cm@@2002@

@iron,Oil,Acrylic acid resin.

no.7150

@