SHINOHARA Takeshi

ƒ Percolation+The principles of Equivalence./water mark Vol.- A2„

sculpture
@26.3x19.3x4.5cm@2002

iron,wood,Oil,Acrylic acid resin.@

@no.7151

@