SHINOHARA
Yoshiko

correspondence - 41・T

99x70cm

顔料、アラビアゴム /紙

2007

 

 

no.8850

back    next