SHINOHARA
YOSHIKO


「correspondence-107・D」


120x184cm


美濃紙、洋紙、顔料、
アラビアガム/パネル

2012
back next no.3198