SHINOHARA
YOSHIKO


「correspondence-112・D」


42x28cm


美濃紙、顔料、アラビアガム 、
ポリエステル綿

2012
back next no.3204