SHINOHARA
YOSHIKO


「correspondence-116・D」


20x28cm


美濃紙、顔料、アラビアガム 、
ポリエステル綿

2012
back next no.3206